Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU W SKLEPIE PANTEON W JELENIEJ GÓRZE
 
 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest Panteon s.c. 1 go Maja 28, 58-500 Jelenia Góra (zwany dalej „Organizatorem”).
2. Konkurs odbywa się w sklepie:
Panteon s.c 1 go Maja 28, 58-500 Jelenia Góra.
Centrum Handlowe Tesco, Panteon, Aleja Jana Pawła II 17, 58- 500 Jelenia Góra
Sklep Lee, Wrangler, 1- go Maja 26, 58-500 Jelenia Góra
3. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, dokonująca zakupu w sklepie:
Panteon s.c 1 go Maja 28, 58-500 Jelenia Góra.
Centrum Handlowe Tesco, Panteon, Aleja Jana Pawła II 17, 58- 500 Jelenia Góra
Sklep Lee, Wrangler, 1- go Maja 26, 58-500 Jelenia Góra
4. Konkurs trwa od 1.03.2011-1.06.2011. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub skrócenia tego terminu.
5. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy tych sklepów.
 
II. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU
6. Aby wziąć udział w konkursie Uczestnik zobowiązany jest spełnić łącznie następujące warunki:
a) w trakcie trwania konkursu dokonać zakupu w sklepie:
Panteon s.c 1 go Maja 28, 58-500 Jelenia Góra.
Centrum Handlowe Tesco, Panteon, Aleja Jana Pawła II 17, 58- 500 Jelenia Góra
Sklep Lee, Wrangler, 1- go Maja 26, 58-500 Jelenia Góra
b) Wypełnić ankietę zgłoszeniową otrzymaną po dokonaniu zakupu wskazanego w pkt. 7a.
c) wrzucić kupon do urny znajdującej się na terenie sklepu konkursowego.
7. Prawidłowo wypełniony Kupon powinien zawierać dane Uczestnika: imię, nazwisko, e- mail , nr telefonu, podpis Uczestnika wyrażający zgodę na przetwarzanie jego danych w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu.
8. Każdy Uczestnik może jeden raz uzupełnić ankietę zgłoszeniową w jednym losowaniu
9. W Konkursie nie będą uwzględniane zgłoszenia:
a. zawierające dane więcej niż jednego Uczestnika,
b. zgłoszenia nieczytelne,
c. zawierające nieprawdziwe dane,
d. zawierające niekompletne dane Uczestnika,
 
III. NAGRODY
10. Bon w wysokości 200 zł do wykorzystania w sklepie Panteon w Jeleniej Górze na towary TYLKO z nowej kolekcji
11. Odbiór nagrody następuje po okazaniu dowodu osobistego zwycięscy. Tylko wygrany może osobiście odebrać nagrodę w sklepie:
Panteon s.c 1 go Maja 28, 58-500 Jelenia Góra.
Centrum Handlowe Tesco, Panteon, Aleja Jana Pawła II 17, 58- 500 Jelenia Góra
Sklep Lee, Wrangler, 1- go Maja 26, 58-500 Jelenia Góra
12. Tylko zwycięsca może osobiście dokonać zakupu za wygrany bon, w sklepie:
Panteon s.c 1 go Maja 28, 58-500 Jelenia Góra.
Centrum Handlowe Tesco, Panteon, Aleja Jana Pawła II 17, 58- 500 Jelenia Góra
Sklep Lee, Wrangler, 1- go Maja 26, 58-500 Jelenia Góra
Przy ukazaniu dowodu osobistego w kasie.
IV. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
13. Raz w miesiącu jest losowanie zwycięscy konkursu
V. WERYFIKACJA PRAWA DO NAGRODY, POWIADOMIENIE O NAGRODZIE
14. Zwycięsca  nagrody będzie powiadomiony mailowo oraz imię i nazwisko laureata będzie umieszczone na stronie internetowej: www.panteon.com.pl
15. Do 2 miesięcy od dnia losowania zwycięsca, który nie odebrał i nie wykorzystał bonu, nagroda traci ważność i jest automatycznie anulowana
16. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią niniejszego regulaminu i zawarte postanowienia w niniejszym Regulaminie oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych
17. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.
18. W Konkursie biorą udział wyłącznie oryginalne ankiety zgłoszeniowe. Poza innymi zapisami w niniejszym regulaminie ankiety zgłoszeniowe podrobione, przerobione, zniszczone lub uszkodzone w sposób uniemożliwiający weryfikację ich autentyczności nie uprawniają do udziału w Konkursie.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.